วิธีการวัดขนาดกระจก สำหรับประเมินจำนวนสติ๊กเกอร์

วิธีการวัดขนาดกระจก สำหรับประเมินจำนวนสติ๊กเกอร์

วิธีการวัดขนาดกระจก สำหรับประเมิน จำนวนสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก หรือฟิล์มกรองแสง

จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ต้องใช้ และประเมินค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง 

วิธีคำนวณจำนวนวอลไวนิลสติ๊กเกอร์ที่ต้องใช้ สำหรับผนัง 1 ด้าน ลูกค้าสามารถประเมินค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งได้