Stainless Steel มีกาว

แผ่นสเตนเลส สำหรับตกแต่งผนังห้อง ผนังครัว ผนังลิฟท์ ประตู 
มี 3 ขนาด 10x10, 10x20, และ 20x20 ซม.ขายเป็นแผ่น ราคาตามขนาด  

แผ่นสเตนเลส สำหรับตกแต่งผนังห้อง ผนังครัว ผนังลิฟท์ ประตู

แผ่นสเตนเลส สำหรับตกแต่งผนังห้อง ผนังครัว ผนังลิฟท์ ประตู