กราฟฟิคขนาดใหญ่

กราฟฟิคสติกเกอร์ขนาดใหญ่ 1 ชุด สามารถติดได้พื้นที่ 1 ผนัง หรือ กระจกโชวร์ูมขนาดใหญ่ ราคาสูงกว่าสติกเกอร์พิมพ์สี เพราะสีจะไม่ซีดเร็ว