วอลล์สติ๊กเกอร์จากเกาหลี

สติ๊กเกอร์พิมพ์สีสัน อายุการใช้งานทน 2-3 ปี