สติกเกอร์แต่งขอบกระจก

สติกเกอร์ใสพิมพ์ลายแต่งขอบกระจกหน้าต่าง ตกแต่งขอบประตู