วิธีติดวอลไวนิลสติ๊กเกอร์บนผนัง

วิธีคำนวณปริมาณการสั่งซื้อง่ายๆ

วัดความกว้างของผนัง และ ความสูง (เป็นเมตรหรือเซนติเมตร) ถ้าเลือกวอลไวนิลสติ๊กเกอร์แบบหน้ากว้าง 100 ซม. ก็คิดเป็นแถวๆ

เช่นตามตัวอย่าง กว้าง 350 ซม. ติด 4 แถว (400 ซม.) ความสูง 2.5 เมตร เอา 2.5 เมตร x 4 แถว จะได้ 10 เมตร หักประตูออก 2 เมตร ก็จะเหลือต้องสั่งซื้อ 8 เมตร

ถ้าเลือกลายแบบที่ต้องต่อลาย เช่น ลายอิฐ ลายหิน ก็จะต้องเผื่อต่อลาย เป็น 9 เมตรค่ะ
วิธีคำนวรปริมาณการสั่งซื้อวอลไวนิลสติ๊กเกอร์