Renovate ห้อง ที่พื้นเดิมเป็นกระเบื้อง ที่ปูมาไม่ค่อยสวย กระเบื้องเก่า ไม่อยากรื้อ จึงเลือกปูพีวีซีทับพื้นกระเบื้องค่ะ