ขั้นตอนการปูแผ่นพีวีซีปูพื้นชนิดมีกาว

  1. วัดขนาดห้อง เช่น กว้าง 3.5 เมตร x ยาว 4 เมตร ถ้าเลือกลายที่หน้ากว้าง 100 ซม. ก็ใช้ 4 แถว แถวละ 3.5 เมตร * 4 = 14 เมตร หากต้องมีการต่อลายควรสั่ง 15 เมตร
  2. ถ้าเลือกปูด้าน 4 เมตร ก็ตัดตามความยาวไป 3.5 เมตร จำนวน 4 แผ่น โดยใช้กรรไกรตัดตามเส้นด้านหลังได้เลยค่ะ
  3. ทำความสะอาดก่อนปู เพื่อความสวยงาม
  4. ปูจากมุมห้อง ลอกกระดาษออกประมาณ 10 ซม. วางเล็งให้ตรงแนว รีดให้เรียบ แล้วจึงค่อยๆ ดึงกระดาษหล้งออกทีละ10-20 ซม. แล้วรีดไล่ไปเรื่อยๆ
  5. แผ่นที่ 2 ปูทับกัน 2-5 ซม. แล้วก็ปูแบบแผ่นแรก
  6. ตอนจบสามารถพับขึ้นผนังได้ แล้วตัดส่วนที่เกินออกให้เสมอกันทั้งแนว

เป็นอันเสร็จขั้นตอน ขั้นตอนการรีดจะใช้ที่รีดช่วยรีด หรือใช้ผ้าแห้งลูบจากตรงกลาง ออกไปทางซ้ายขวาก็ได้ค่ะ