ฟิล์มกรองแสงสีเทา 66% SM-35 ป้องกันแสงเข้าได้ 66% กว้าง100ซม ยาวเมตรละ

฿300.00 /เมตร

ฟิล์มกรองแสงสีเทา65% SM-35 ป้องกันแสงเข้าได้65% กว้าง100ซม ความยาวตัดขายเป็นเมตร ราคา 100 X 100 ซม.
ฟิล์มกรองแสงคุณภาพจากเกาหลี ตัดขายเป็นเมตร สติ๊กเกอร์กรองแสง เทา 65% SM-35 ติดแล้วช่วยตัดแสง ลดความร้อนจากแสงแดด ติดได้ทนทานนานหลายปี สามารถซื้อไปติดได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย เหมือนการติดสติ๊กเกอร์ทั่วไป

Visible Light Transmittance แสงผ่านเข้ามาภายในได้ 34%
Visible Light Reflected สะท้อนแสง 08%
Visible Light Absorptance ความสามารถในการซับแสง 58%
Total Solar Energy Rejected ป้องกันความร้อนจากแสงแดด 28%
Solar Heat gain Coefficient 0.72 คลื่นความร้อนผ่านกระจกได้ 72%
Shading Coefficient 0.83 ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด และ ป้องกัน UV (Ultraviolet Rejected) ได้ 99%
Infrared Rejected ป้องกันแสงอินฟราเรด 10% ความหนา 36 ไมครอน 1mil.