ฟิล์มกรองแสงสีเทา SM-20 ป้องกันแสงเข้าได้ 80% กว้าง100ซม ยาวเมตรละ

฿300.00 /เมตร

ฟิล์มกรองแสงอาคารสีเทา ป้องกันแสงเข้า 80% ลดความร้อน กรองแสงจ้าสบายตา ป้องกันกระจกแตก และ ติดเองได้

ฟิล์มกรองแสงคุณภาพจากเกาหลี ตัดขายเป็นเมตร สติ๊กเกอร์กรองแสง เทา 80% SM-20 ติดแล้วช่วยตัดแสงแดด กรองแสงแดดจ้า ทำให้สบายตา ลดความร้อนจากแสงแดด ติดได้ทนทานนานหลายปี ฟิล์มกรองแสง ช่วยลดความร้อนและ UV จากแสงแดด

Visible Light Reflected สะท้อนแสง 07%
Visible Light Absorptance ความสามารถในการซับแสง 74%
Total Solar Energy Rejected ป้องกันความร้อนจากแสงแดด 31%
Solar Heat gain Coefficient 0.67 คลื่นความร้อนผ่านกระจกได้ 67%
Shading Coefficient 0.77 ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด และ ป้องกัน UV ได้ 99%
Infrared Rejected ป้องกันแสงอินฟราเรด 10% ความหนา 36 ไมครอน 1 mil.