RSP-03 สติกเกอร์ติดกระจกลายตารางสี่เหลี่ยมกว้าง 90 ซม. ความยาวเมตรละ

Original price was: ฿160.00.Current price is: ฿140.00.

ราคาสำหรับขนาดกว้าง 90 cm ความยาวสินค้าตัดขายเป็นเมตร รุ่นใหม่ นอร์ดิคสไตล์

สติ๊กเกอร์กาวแบบลอกออกได้ Removable Glue ไม่มีคราบกาว สามารถติดได้ทั้งบนกระจกหน้าต่างประตู เฟอร์นิเจอร์ ไม้ Design ใหม่จากเกาหลีสไตล์นอรดิค Nordic Pattern
วิธีการติด ตัดสติ๊กเกอร์ตามความกว้างและสูงของกระจก และใช้น้ำฉีดลงบนกระจกก่อน หากนำไปติดผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องฉีดน้ำ จากนั้นแกะพลาสติกใสด้านหลังออกและฉีดน้ำบนสติ๊กเกอร์ด้านกาวฉีดให้ทั่ว แล้วติดลงบนกระจก รีดไล่น้ำออกจากตรงกลางออกด้านข้าง จากบนลงล่าง ขนาดของสติ๊กเกอร์ติดกระจก: กว้าง 90 cm.